11-13 Iunie 2010. Resursele de apă din România. Vulnerabilitate la activităţile antropice, Targoviste (Romania)
11-13 June 2010. Water resources from Romania. Vulnerability to the pressure of man’s activities, Targoviste (Romania)
 
 
 

 

 

Opening ceremony
Oral presentation

 
Field Trip
 
 
 
 

© Asociatia Romana de Limnogeografie (2008)